Tevredenheid UWV 2015

1 reviews


Deelname: 20 april 2016 13:52:18
1. Bent u in de periode van 1 juni 2015 tot 1 december 2015 begeleid door klantOK?
Ja
2. Welk type uitkering ontvangt u (of ontving u in het verleden) van UWV?
Wajong
3. Snelheid
4. Vindt u dat u snel genoeg voor een eerste gesprek bent uitgenodigd?
Onvoldoende
5. Wat vindt u van de snelheid waarmee de medewerker(s) reageren op uw telefoontjes, e-mail en
brieven?
Voldoende
6. Privacy
7. Hoe vindt u dat het bedrijf omgaat met uw persoonlijke gegevens?
Onvoldoende
8. Bejegening/communicatie (incl. rechten en plichten)
9. Hoe vindt u dat de medewerker(s) zich houden aan de afspraken die ze met u hebben gemaakt?
Onvoldoende
10. Heeft het bedrijf duidelijk uitgelegd wat ze voor u gingen doen?
Onvoldoende
11. Heeft het bedrijf duidelijk uitgelegd wat uw rechten waren? Voorbeelden van rechten zijn dat u een
klacht kunt indienen, dat u uw gegevens mag inzien of dat u iemand mee mag nemen naar een
afspraak.
12. Heeft het bedrijf duidelijk uitgelegd wat uw plichten waren? Hiermee bedoelen we dat u zelf actief
moet meewerken om de begeleiding succesvol te laten zijn.
Voldoende
13. Resultaat
14. Wat vindt u van het resultaat van de begeleiding tot nu toe?
Voldoende
15. Heeft het bedrijf u goed geholpen?
Goed
16. Kwaliteit van de begeleiding
17. Wat vindt u van de aanpak van het bedrijf (de dingen die het bedrijf voor u heeft gedaan)?
Voldoende
18. Hoe ging het bedrijf om met uw eigen idee├źn en wensen?
Voldoende
19. Vindt u dat u vaak genoeg contact heeft gehad met het bedrijf?
Voldoende
20. Professionaliteit van de medewerkers
21. Hoe deskundig vindt u de medewerker(s) van het bedrijf? Hiermee bedoelen we of de medewerkers
voldoende kennis en vaardigheden hebben om u goed te begeleiden.
Voldoende
22. Uw tevredenheid
23. Welk rapportcijfer geeft u de dienstverlening van klantOK?
Een rapportcijfer is een cijfer van 1 tot 10. Een 1 betekent: heel slecht. Een 10 betekent: heel goed.
Geef hieronder het rapportcijfer dat u wilt geven aan de dienstverlening van klantOK
7
24. Waarom geeft u dit cijfer? Noem hieronder de belangrijkste reden.
25. Wij zouden graag willen weten wat voor u belangrijk is (geweest) bij de begeleiding door klantOK. Kunt u hieronder maximaal 5 antwoorden aankruisen van dingen die voor u belangrijk zijn/waren?
De inhoud van de activiteiten (bijvoorbeeld oefenen met solliciteren, stage lopen)
Dat ik de begeleiders regelmatig spreek