Ervaring locatie Sterre Kinderopvang 2018

Gemiddeld eindcijfer Kdv KrisjKrasjKresj

Beoordeeld door 69 personen


8.3
Beoordeling eindcijfer
Respondenten: 69
Welk eindcijfer geeft u aan de opvang op de locatie van uw kind?
Gem.
8.3

Vraag
Resultaat
1. Wat is de leeftijd van uw kind?
 • 69.6 %
  2 jaar of ouder
 • 30.4 %
  Jonger dan 2 jaar
2. Heeft u bewust voor peuteropvang gekozen op deze locatie?
 • 2.1 %
  Ja, mijn kind ging hier voorheen naar de peuterspeelzaal
 • 8.5 %
  Ja, mijn kind is dit jaar gestart in de peuteropvang
 • 89.4 %
  Nee, mijn kind komt al van baby af aan op het kinderdagverblijf
3. Wat is de belangrijkste reden waarom u voor peuteropvang heeft gekozen?
 • 60.0 %
  Kunnen spelen met andere kinderen
 • 40.0 %
  Goede voorbereiding op de basisschool
 • 0.0 %
  Extra aandacht voor de (taal)ontwikkeling
 • 0.0 %
  Doorverwijzing van het consultatiebureau
 • 0.0 %
  Anders, namelijk
4. Via welke kanalen heeft u informatie gekregen over de peuteropvang op deze locatie? (Meerdere antwoorden mogelijk)
 • 0.0 %
  Via het consultatiebureau
 • 0.0 %
  Via school
 • 5.8 %
  Via vrienden/bekenden of familie
 • 2.9 %
  Via de locatie (website, folder, telefonisch, etc.)
 • 0.0 %
  Via de gemeente
 • 0.0 %
  Anders
5. Hieronder kunt u per onderwerp met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent (1 = zeer slecht, 10 = uitstekend). Is iets niet van toepassing, of weet u het niet, kies dan N.v.t.
 
6. DE OPVANG
 
7. De aandacht voor de ontwikkeling van uw kind
 • Gem.
  8.2
 • 13.0 %
  10
 • 26.1 %
  9
 • 42.0 %
  8
 • 10.1 %
  7
 • 5.8 %
  6
 • 2.9 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
8. De aandacht voor de verzorging van uw kind
 • Gem.
  8.2
 • 14.5 %
  10
 • 15.9 %
  9
 • 44.9 %
  8
 • 20.3 %
  7
 • 4.3 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
9. Het aanbod van passende activiteiten voor uw kind
 • Gem.
  8.4
 • 20.3 %
  10
 • 24.6 %
  9
 • 37.7 %
  8
 • 11.6 %
  7
 • 4.3 %
  6
 • 1.4 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
10. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten
 • Gem.
  8.2
 • 26.1 %
  10
 • 21.7 %
  9
 • 24.6 %
  8
 • 15.9 %
  7
 • 5.8 %
  6
 • 2.9 %
  5
 • 1.4 %
  4
 • 1.4 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
11. De mate waarin uw kind zich prettig voelt op de opvang
 • Gem.
  8.8
 • 36.8 %
  10
 • 23.5 %
  9
 • 26.5 %
  8
 • 11.8 %
  7
 • 1.5 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
12. Het contact van de pedagogisch medewerkers met de kinderen
 • Gem.
  8.7
 • 29.0 %
  10
 • 24.6 %
  9
 • 33.3 %
  8
 • 13.0 %
  7
 • 0.0 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
13. DE LOCATIE
 
14. De inrichting/ uitstraling van de locatie
 • Gem.
  8.5
 • 17.4 %
  10
 • 36.2 %
  9
 • 33.3 %
  8
 • 10.1 %
  7
 • 1.4 %
  6
 • 1.4 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
15. De veiligheid van de locatie
 • Gem.
  8.5
 • 11.6 %
  10
 • 34.8 %
  9
 • 42.0 %
  8
 • 8.7 %
  7
 • 0.0 %
  6
 • 1.4 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 1.4 %
  N.v.t.
16. De speelmogelijkheden voor uw kind binnen
 • Gem.
  8.5
 • 21.7 %
  10
 • 24.6 %
  9
 • 42.0 %
  8
 • 8.7 %
  7
 • 2.9 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
17. De speelmogelijkheden voor uw kind buiten
 • Gem.
  8.9
 • 30.4 %
  10
 • 30.4 %
  9
 • 31.9 %
  8
 • 2.9 %
  7
 • 1.4 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 2.9 %
  N.v.t.
18. De hygiƫne van de locatie
 • Gem.
  8.3
 • 14.5 %
  10
 • 18.8 %
  9
 • 47.8 %
  8
 • 18.8 %
  7
 • 0.0 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
19. INFORMATIE EN BEREIK
 
20. De informatie die u over het welbevinden van uw kind krijgt
 • Gem.
  8.0
 • 14.5 %
  10
 • 21.7 %
  9
 • 27.5 %
  8
 • 21.7 %
  7
 • 13.0 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 1.4 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
21. De communicatie met de locatie via de kinderopvang app (NB: niet alle locaties werken hiermee)
 • Gem.
  8.0
 • 14.5 %
  10
 • 15.9 %
  9
 • 39.1 %
  8
 • 10.1 %
  7
 • 13.0 %
  6
 • 1.4 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 1.4 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 4.3 %
  N.v.t.
22. Het contact van de pedagogisch medewerkers met u als ouder
 • Gem.
  8.4
 • 20.3 %
  10
 • 27.5 %
  9
 • 30.4 %
  8
 • 15.9 %
  7
 • 5.8 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
23. Het contact van de directeur met u als ouder
 • Gem.
  7.6
 • 13.0 %
  10
 • 14.5 %
  9
 • 26.1 %
  8
 • 30.4 %
  7
 • 10.1 %
  6
 • 2.9 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 1.4 %
  2
 • 1.4 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
24. De telefonische bereikbaarheid van de locatie
 • Gem.
  8.5
 • 23.2 %
  10
 • 20.3 %
  9
 • 34.8 %
  8
 • 11.6 %
  7
 • 2.9 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 7.2 %
  N.v.t.
25. De reactiesnelheid van de locatie op vragen per e-mail
 • Gem.
  8.2
 • 18.8 %
  10
 • 11.6 %
  9
 • 27.5 %
  8
 • 18.8 %
  7
 • 4.3 %
  6
 • 1.4 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 17.4 %
  N.v.t.
26. De afhandeling van vragen of klachten
 • Gem.
  7.8
 • 11.6 %
  10
 • 10.1 %
  9
 • 24.6 %
  8
 • 15.9 %
  7
 • 7.2 %
  6
 • 2.9 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 1.4 %
  1
 • 26.1 %
  N.v.t.
27. De informatie van de locatie over nieuws en ontwikkelingen (bijv. via (nieuws)brieven of ouderavonden)
 • Gem.
  8.1
 • 20.3 %
  10
 • 10.1 %
  9
 • 39.1 %
  8
 • 20.3 %
  7
 • 5.8 %
  6
 • 1.4 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 2.9 %
  N.v.t.
28. De zichtbaarheid/ uitstraling van de locatie (denk aan website, Facebook, in de wijk)
 • Gem.
  8.1
 • 14.5 %
  10
 • 10.1 %
  9
 • 34.8 %
  8
 • 23.2 %
  7
 • 0.0 %
  6
 • 2.9 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 14.5 %
  N.v.t.
29. De informatie van de organisatie (waar uw locatie bij hoort) via de website
 • Gem.
  7.9
 • 11.6 %
  10
 • 10.1 %
  9
 • 27.5 %
  8
 • 23.2 %
  7
 • 5.8 %
  6
 • 2.9 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 18.8 %
  N.v.t.
30. PRAKTISCHE ZAKEN
 
31. De openingstijden van de locatie
 • Gem.
  8.4
 • 27.9 %
  10
 • 13.2 %
  9
 • 36.8 %
  8
 • 17.6 %
  7
 • 4.4 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
32. De plaatsingsmogelijkheden (denk aan plek op gewenste dagen, maar ook ruilen van dagen)
 • Gem.
  6.8
 • 7.2 %
  10
 • 13.0 %
  9
 • 20.3 %
  8
 • 20.3 %
  7
 • 14.5 %
  6
 • 5.8 %
  5
 • 4.3 %
  4
 • 7.2 %
  3
 • 1.4 %
  2
 • 1.4 %
  1
 • 4.3 %
  N.v.t.
33. De administratie rondom de opvang (denk aan facturatie, contractuele wijzigingen)
 • Gem.
  8.1
 • 18.8 %
  10
 • 10.1 %
  9
 • 42.0 %
  8
 • 23.2 %
  7
 • 5.8 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
34. TOT SLOT
 
35. Hoe waarschijnlijk is het dat u opvang op deze locatie zou aanbevelen bij familie/ vrienden?
 • Net Promoter Score
  55
 • 8.7 %
  Criticasters (0-6)
  27.5 %
  Passief tevredenen (7-8)
  63.8 %
  Promotors (9-10)