Ervaring locatie Sterre Kinderopvang 2018

Gemiddeld eindcijfer Bso Tiliander

Beoordeeld door 17 personen


7.9
Beoordeling eindcijfer
Respondenten: 17
Welk eindcijfer geeft u aan de opvang op de locatie van uw kind?
Gem.
7.9

Vraag
Resultaat
1. Wat is de leeftijd van uw kind?
Geen antwoord
2. Heeft u bewust voor peuteropvang gekozen op deze locatie?
Geen antwoord
3. Wat is de belangrijkste reden waarom u voor peuteropvang heeft gekozen?
Geen antwoord
4. Via welke kanalen heeft u informatie gekregen over de peuteropvang op deze locatie? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Geen antwoord
5. Hieronder kunt u per onderwerp met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent (1 = zeer slecht, 10 = uitstekend). Is iets niet van toepassing, of weet u het niet, kies dan N.v.t.
 
6. DE OPVANG
 
7. De aandacht voor de ontwikkeling van uw kind
  • Gem.
    7.8
  • 5.9 %
    10
  • 11.8 %
    9
  • 70.6 %
    8
  • 5.9 %
    7
  • 0.0 %
    6
  • 0.0 %
    5
  • 0.0 %
    4
  • 0.0 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 5.9 %
    1
  • 0.0 %
    N.v.t.
8. De aandacht voor de verzorging van uw kind
  • Gem.
    8.0
  • 5.9 %
    10
  • 17.6 %
    9
  • 52.9 %
    8
  • 17.6 %
    7
  • 5.9 %
    6
  • 0.0 %
    5
  • 0.0 %
    4
  • 0.0 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 0.0 %
    1
  • 0.0 %
    N.v.t.
9. Het aanbod van passende activiteiten voor uw kind
  • Gem.
    8.0
  • 11.8 %
    10
  • 11.8 %
    9
  • 41.2 %
    8
  • 35.3 %
    7
  • 0.0 %
    6
  • 0.0 %
    5
  • 0.0 %
    4
  • 0.0 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 0.0 %
    1
  • 0.0 %
    N.v.t.
10. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten
  • Gem.
    8.6
  • 17.6 %
    10
  • 35.3 %
    9
  • 41.2 %
    8
  • 5.9 %
    7
  • 0.0 %
    6
  • 0.0 %
    5
  • 0.0 %
    4
  • 0.0 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 0.0 %
    1
  • 0.0 %
    N.v.t.
11. De mate waarin uw kind zich prettig voelt op de opvang
  • Gem.
    8.3
  • 12.5 %
    10
  • 18.8 %
    9
  • 50.0 %
    8
  • 18.8 %
    7
  • 0.0 %
    6
  • 0.0 %
    5
  • 0.0 %
    4
  • 0.0 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 0.0 %
    1
  • 0.0 %
    N.v.t.
12. Het contact van de pedagogisch medewerkers met de kinderen
  • Gem.
    8.6
  • 17.6 %
    10
  • 29.4 %
    9
  • 47.1 %
    8
  • 5.9 %
    7
  • 0.0 %
    6
  • 0.0 %
    5
  • 0.0 %
    4
  • 0.0 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 0.0 %
    1
  • 0.0 %
    N.v.t.
13. DE LOCATIE
 
14. De inrichting/ uitstraling van de locatie
  • Gem.
    7.6
  • 11.8 %
    10
  • 5.9 %
    9
  • 35.3 %
    8
  • 29.4 %
    7
  • 17.6 %
    6
  • 0.0 %
    5
  • 0.0 %
    4
  • 0.0 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 0.0 %
    1
  • 0.0 %
    N.v.t.
15. De veiligheid van de locatie
  • Gem.
    7.8
  • 5.9 %
    10
  • 11.8 %
    9
  • 41.2 %
    8
  • 35.3 %
    7
  • 5.9 %
    6
  • 0.0 %
    5
  • 0.0 %
    4
  • 0.0 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 0.0 %
    1
  • 0.0 %
    N.v.t.
16. De speelmogelijkheden voor uw kind binnen
  • Gem.
    7.6
  • 5.9 %
    10
  • 5.9 %
    9
  • 35.3 %
    8
  • 47.1 %
    7
  • 5.9 %
    6
  • 0.0 %
    5
  • 0.0 %
    4
  • 0.0 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 0.0 %
    1
  • 0.0 %
    N.v.t.
17. De speelmogelijkheden voor uw kind buiten
  • Gem.
    8.3
  • 11.8 %
    10
  • 23.5 %
    9
  • 47.1 %
    8
  • 17.6 %
    7
  • 0.0 %
    6
  • 0.0 %
    5
  • 0.0 %
    4
  • 0.0 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 0.0 %
    1
  • 0.0 %
    N.v.t.
18. De hygiƫne van de locatie
  • Gem.
    7.6
  • 5.9 %
    10
  • 17.6 %
    9
  • 23.5 %
    8
  • 47.1 %
    7
  • 0.0 %
    6
  • 0.0 %
    5
  • 5.9 %
    4
  • 0.0 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 0.0 %
    1
  • 0.0 %
    N.v.t.
19. INFORMATIE EN BEREIK
 
20. De informatie die u over het welbevinden van uw kind krijgt
  • Gem.
    7.6
  • 5.9 %
    10
  • 17.6 %
    9
  • 23.5 %
    8
  • 47.1 %
    7
  • 0.0 %
    6
  • 5.9 %
    5
  • 0.0 %
    4
  • 0.0 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 0.0 %
    1
  • 0.0 %
    N.v.t.
21. De communicatie met de locatie via de kinderopvang app (NB: niet alle locaties werken hiermee)
  • Gem.
    0.0
  • 0.0 %
    10
  • 0.0 %
    9
  • 0.0 %
    8
  • 0.0 %
    7
  • 0.0 %
    6
  • 0.0 %
    5
  • 0.0 %
    4
  • 0.0 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 0.0 %
    1
  • 100.0 %
    N.v.t.
22. Het contact van de pedagogisch medewerkers met u als ouder
  • Gem.
    8.0
  • 11.8 %
    10
  • 5.9 %
    9
  • 52.9 %
    8
  • 29.4 %
    7
  • 0.0 %
    6
  • 0.0 %
    5
  • 0.0 %
    4
  • 0.0 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 0.0 %
    1
  • 0.0 %
    N.v.t.
23. Het contact van de directeur met u als ouder
  • Gem.
    7.9
  • 11.8 %
    10
  • 5.9 %
    9
  • 52.9 %
    8
  • 23.5 %
    7
  • 5.9 %
    6
  • 0.0 %
    5
  • 0.0 %
    4
  • 0.0 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 0.0 %
    1
  • 0.0 %
    N.v.t.
24. De telefonische bereikbaarheid van de locatie
  • Gem.
    7.5
  • 5.9 %
    10
  • 5.9 %
    9
  • 29.4 %
    8
  • 35.3 %
    7
  • 11.8 %
    6
  • 0.0 %
    5
  • 0.0 %
    4
  • 0.0 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 0.0 %
    1
  • 11.8 %
    N.v.t.
25. De reactiesnelheid van de locatie op vragen per e-mail
  • Gem.
    7.6
  • 0.0 %
    10
  • 11.8 %
    9
  • 29.4 %
    8
  • 35.3 %
    7
  • 5.9 %
    6
  • 0.0 %
    5
  • 0.0 %
    4
  • 0.0 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 0.0 %
    1
  • 17.6 %
    N.v.t.
26. De afhandeling van vragen of klachten
  • Gem.
    7.8
  • 0.0 %
    10
  • 0.0 %
    9
  • 41.2 %
    8
  • 11.8 %
    7
  • 0.0 %
    6
  • 0.0 %
    5
  • 0.0 %
    4
  • 0.0 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 0.0 %
    1
  • 47.1 %
    N.v.t.
27. De informatie van de locatie over nieuws en ontwikkelingen (bijv. via (nieuws)brieven of ouderavonden)
  • Gem.
    7.5
  • 5.9 %
    10
  • 0.0 %
    9
  • 47.1 %
    8
  • 23.5 %
    7
  • 17.6 %
    6
  • 0.0 %
    5
  • 0.0 %
    4
  • 0.0 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 0.0 %
    1
  • 5.9 %
    N.v.t.
28. De zichtbaarheid/ uitstraling van de locatie (denk aan website, Facebook, in de wijk)
  • Gem.
    7.3
  • 5.9 %
    10
  • 0.0 %
    9
  • 11.8 %
    8
  • 23.5 %
    7
  • 11.8 %
    6
  • 0.0 %
    5
  • 0.0 %
    4
  • 0.0 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 0.0 %
    1
  • 47.1 %
    N.v.t.
29. De informatie van de organisatie (waar uw locatie bij hoort) via de website
  • Gem.
    7.4
  • 5.9 %
    10
  • 0.0 %
    9
  • 35.3 %
    8
  • 23.5 %
    7
  • 11.8 %
    6
  • 5.9 %
    5
  • 0.0 %
    4
  • 0.0 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 0.0 %
    1
  • 17.6 %
    N.v.t.
30. PRAKTISCHE ZAKEN
 
31. De openingstijden van de locatie
  • Gem.
    7.9
  • 5.9 %
    10
  • 5.9 %
    9
  • 70.6 %
    8
  • 11.8 %
    7
  • 0.0 %
    6
  • 5.9 %
    5
  • 0.0 %
    4
  • 0.0 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 0.0 %
    1
  • 0.0 %
    N.v.t.
32. De plaatsingsmogelijkheden (denk aan plek op gewenste dagen, maar ook ruilen van dagen)
  • Gem.
    6.9
  • 0.0 %
    10
  • 0.0 %
    9
  • 41.2 %
    8
  • 17.6 %
    7
  • 17.6 %
    6
  • 5.9 %
    5
  • 0.0 %
    4
  • 5.9 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 0.0 %
    1
  • 11.8 %
    N.v.t.
33. De administratie rondom de opvang (denk aan facturatie, contractuele wijzigingen)
  • Gem.
    7.8
  • 5.9 %
    10
  • 11.8 %
    9
  • 41.2 %
    8
  • 35.3 %
    7
  • 5.9 %
    6
  • 0.0 %
    5
  • 0.0 %
    4
  • 0.0 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 0.0 %
    1
  • 0.0 %
    N.v.t.
34. TOT SLOT
 
35. Hoe waarschijnlijk is het dat u opvang op deze locatie zou aanbevelen bij familie/ vrienden?
  • Net Promoter Score
    29
  • 5.9 %
    Criticasters (0-6)
    58.8 %
    Passief tevredenen (7-8)
    35.3 %
    Promotors (9-10)