Beoordeling Schuurman/Van Wensen

Gemiddeld eindcijfer Re-integratie onderzoek

Beoordeeld door 18 personen


8.1
Beoordeling eindcijfer
Respondenten: 18
Welk rapportcijfer geeft u voor de dienstverlening (hoe u bent geholpen) van het re-integratiebedrijf? (1 = heel slecht, 10 = uitstekend)
Gem.
8.1

Vraag
Resultaat
1. ALGEMEEN
 
2. Hoe vaak heeft u contact gehad met het re-integratiebedrijf?

Geef hieronder een inschatting van hoe vaak u gemiddeld per maand contact had met medewerkers van het re-integratiebedrijf.
 
3. Persoonlijk contact (aantal keren per maand)
 • 5.6 %
  Minder dan 1 keer
 • 11.1 %
  1 keer
 • 16.7 %
  2 keer
 • 11.1 %
  3 keer
 • 50.0 %
  4 keer (1 keer per week)
 • 5.6 %
  8 keer (2 keer per week)
 • 0.0 %
  12 keer (3 keer per week)
 • 0.0 %
  (bijna) dagelijks
 • 0.0 %
  Weet ik niet/N.v.t.
4. Telefonisch contact (aantal keren per maand)
 • 5.6 %
  Minder dan 1 keer
 • 27.8 %
  1 keer
 • 22.2 %
  2 keer
 • 16.7 %
  3 keer
 • 16.7 %
  4 keer (1 keer per week)
 • 11.1 %
  8 keer (2 keer per week)
 • 0.0 %
  12 keer (3 keer per week)
 • 0.0 %
  (bijna) dagelijks
 • 0.0 %
  Weet ik niet/N.v.t.
5. Contact via e-mail (aantal keren per maand)
 • 5.6 %
  Minder dan 1 keer
 • 22.2 %
  1 keer
 • 16.7 %
  2 keer
 • 11.1 %
  3 keer
 • 16.7 %
  4 keer (1 keer per week)
 • 11.1 %
  8 keer (2 keer per week)
 • 0.0 %
  12 keer (3 keer per week)
 • 5.6 %
  (bijna) dagelijks
 • 11.1 %
  Weet ik niet/N.v.t.
6. Wat vond u van het aantal contactmomenten?
 • 5.6 %
  Te vaak
 • 83.3 %
  Precies goed
 • 0.0 %
  Niet vaak genoeg
 • 11.1 %
  Weet ik niet
7. Had u een vast contactpersoon bij het re-integratiebedrijf?
 • 94.4 %
  Ja
 • 0.0 %
  Nee
 • 5.6 %
  Weet ik niet
8. BEREIKBAARHEID EN SNELHEID
 
9. Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten m.b.t. de bereikbaarheid en snelheid van het re-integratiebedrijf?
 
10. Telefonische bereikbaarheid
 • 0.0 %
  Zeer ontevreden
 • 5.6 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
 • 44.4 %
  Tevreden
 • 50.0 %
  Zeer tevreden
11. Snelheid van reageren op e-mails en terugbellen
 • 0.0 %
  Zeer ontevreden
 • 5.6 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
 • 44.4 %
  Tevreden
 • 50.0 %
  Zeer tevreden
12. Snelheid van kennismaking
 • 0.0 %
  Zeer ontevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
 • 50.0 %
  Tevreden
 • 50.0 %
  Zeer tevreden
13. De eerste kennismaking
 • 0.0 %
  Zeer ontevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
 • 44.4 %
  Tevreden
 • 55.6 %
  Zeer tevreden
14. De plaats waar de gesprekken plaatsvonden
 • 0.0 %
  Zeer ontevreden
 • 5.6 %
  Ontevreden
 • 5.6 %
  Geen mening
 • 61.1 %
  Tevreden
 • 27.8 %
  Zeer tevreden
15. DE BEGELEIDING
 
16. Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten m.b.t. de begeleiding door het re-integratiebedrijf?
 
17. Nakomen van afspraken
 • 0.0 %
  Zeer ontevreden
 • 11.1 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
 • 22.2 %
  Tevreden
 • 66.7 %
  Zeer tevreden
18. Rekening houden met uw wensen
 • 0.0 %
  Zeer ontevreden
 • 5.6 %
  Ontevreden
 • 5.6 %
  Geen mening
 • 33.3 %
  Tevreden
 • 55.6 %
  Zeer tevreden
19. Aandacht voor uw rechten
 • 0.0 %
  Zeer ontevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 11.1 %
  Geen mening
 • 38.9 %
  Tevreden
 • 50.0 %
  Zeer tevreden
20. Aandacht voor uw plichten
 • 0.0 %
  Zeer ontevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 11.1 %
  Geen mening
 • 38.9 %
  Tevreden
 • 50.0 %
  Zeer tevreden
21. Duidelijk aangegeven wat de volgende stap is
 • 0.0 %
  Zeer ontevreden
 • 5.6 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
 • 44.4 %
  Tevreden
 • 50.0 %
  Zeer tevreden
22. Begrip hebben voor uw situatie
 • 0.0 %
  Zeer ontevreden
 • 5.6 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
 • 38.9 %
  Tevreden
 • 55.6 %
  Zeer tevreden
23. UW CONTACTPERSOON
 
24. Hoe tevreden bent u over het persoonlijk contact met de medewerker(s) van het re-integratiebedrijf op het gebied van:
 
25. Respectvolle houding
 • 0.0 %
  Zeer ontevreden
 • 5.6 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
 • 27.8 %
  Tevreden
 • 66.7 %
  Zeer tevreden
26. Duidelijk informatie verstrekken
 • 0.0 %
  Zeer ontevreden
 • 11.1 %
  Ontevreden
 • 5.6 %
  Geen mening
 • 38.9 %
  Tevreden
 • 44.4 %
  Zeer tevreden
27. Aandacht hebben voor wat u belangrijk vindt
 • 0.0 %
  Zeer ontevreden
 • 5.6 %
  Ontevreden
 • 5.6 %
  Geen mening
 • 22.2 %
  Tevreden
 • 66.7 %
  Zeer tevreden
28. Aandacht voor vacatures
 • 0.0 %
  Zeer ontevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
 • 40.0 %
  Tevreden
 • 60.0 %
  Zeer tevreden
29. Welke verwachtingen had u van de dienstverlening van het re-integratiebedrijf? (Meer dan één antwoord mogelijk)
 • 22.2 %
  Dat het re-integratiebedrijf mij ondersteunt bij het opheffen van mijn persoonlijke belemmeringen.
 • 50.0 %
  Dat het re-integratiebedrijf mij helpt bij het in beeld brengen van mijn mogelijkheden om te werken.
 • 61.1 %
  Dat het re-integratiebedrijf mij begeleidt bij het vinden van een werkplek, waar ik werkervaring en ritme kan opdoen.
 • 5.6 %
  Wat anders
30. Welke verwachtingen had u van de dienstverlening van het re-integratiebedrijf?
(Meer dan één antwoord mogelijk)
 • 16.7 %
  Dat het re-integratiebedrijf mij aan een baan helpt.
 • 16.7 %
  Dat het re-integratiebedrijf voldoende vacatures aandraagt waarop ik kan solliciteren.
 • 16.7 %
  Dat het re-integratiebedrijf mij in de eerste plaats ondersteunt bij het opheffen van mijn persoonlijke belemmeringen.
 • 22.2 %
  Dat het re-integratiebedrijf mij sollicitatievaardigheden bijbrengt zodat ik zelf op vacatures kan reageren.
 • 0.0 %
  Wat anders
31. In hoeverre sloot de dienstverlening van het re-integratiebedrijf aan op uw verwachting?
 • 38.9 %
  Beter dan ik vooraf verwachtte
 • 50.0 %
  Zoals ik vooraf verwachtte
 • 11.1 %
  Slechter dan ik vooraf verwachtte
32. Heeft u op dit moment werk?
 • 80.0 %
  Ja
 • 20.0 %
  Nee
33. Heeft het re-integratiebedrijf hier aan bijgedragen/mee geholpen?
 • 100.0 %
  Ja
 • 0.0 %
  Een beetje
 • 0.0 %
  Nee