Beoordeling Passion4work - 2021

Vraag
Resultaat
1. ALGEMEEN
 
2. Hoe vaak heeft u contact gehad met de coach van het re-integratiebedrijf?
 • 11.1 %
  1 keer per maand
 • 88.9 %
  1 tot 4 keer per maand
 • 0.0 %
  Minder dan 1 keer per maand
3. Op welke manier had u contact met elkaar? (Meer antwoorden mogelijk)
 • 77.8 %
  Persoonlijke ontmoeting
 • 77.8 %
  Telefonisch
 • 55.6 %
  Via e-mail
 • 77.8 %
  Via WhatssApp, Sms of andere berichtenservice
 • 77.8 %
  Via videobellen
 • 0.0 %
  Anders
4. Vond u dat er vaak genoeg contact was?
 • 0.0 %
  Te vaak
 • 100.0 %
  Precies goed
 • 0.0 %
  Niet vaak genoeg
 • 0.0 %
  Weet ik niet
5. Had u altijd contact met dezelfde coach bij het re-integratiebedrijf?
 • 100.0 %
  Ja
 • 0.0 %
  Nee
 • 0.0 %
  Weet ik niet
6. Welk rapportcijfer geeft u voor de dienstverlening (hoe u bent geholpen) van het re-integratiebedrijf? (1 = heel slecht, 10 = uitstekend)
 • Gem.
  9.3
 • 55.6 %
  10
 • 22.2 %
  9
 • 22.2 %
  8
 • 0.0 %
  7
 • 0.0 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
7. BEREIKBAARHEID EN SNELHEID
 
8. Bent u tevreden over hoe snel u voor het eerst kon kennismaken met de coach?
 • 77.8 %
  Heel tevreden
 • 22.2 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
9. Bent u tevreden over het eerste gesprek dat u had met de coach?
 • 66.7 %
  Heel tevreden
 • 33.3 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
10. Bent u tevreden over hoe goed u de coach kon bereiken?
 • 77.8 %
  Heel tevreden
 • 22.2 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
11. Bent u tevreden over hoe snel de coach reageerde als u contact had gezocht? (Bijv. hoe snel hij of zij terugbelde of terugmailde).
 • 75.0 %
  Heel tevreden
 • 25.0 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
12. Bent u tevreden over de plaats waar de gesprekken met de coach waren?
 • 77.8 %
  Heel tevreden
 • 22.2 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
13. DE BEGELEIDING
 
14. Bent u tevreden over hoe de coach afspraken met u is nagekomen?
 • 66.7 %
  Heel tevreden
 • 33.3 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
15. Vindt u dat de coach rekening genoeg heeft gehouden met uw wensen? Bent u daar tevreden over?
 • 66.7 %
  Heel tevreden
 • 33.3 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
16. Bent u tevreden over de manier waarop de coach aandacht had voor uw rechten?
 • 66.7 %
  Heel tevreden
 • 33.3 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
17. Bent u tevreden over de manier waarop de coach aandacht had voor uw plichten?
 • 66.7 %
  Heel tevreden
 • 33.3 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
18. Bent u tevreden over de manier waarop de coach u steeds heeft begeleid naar de volgende stap?
 • 55.6 %
  Heel tevreden
 • 44.4 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
19. Bent u tevreden over de manier waarop de coach is omgegaan met uw situatie?
 • 55.6 %
  Heel tevreden
 • 44.4 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
20. UW CONTACTPERSO(O)NEN
 
21. Vindt u dat de coach u op een respectvolle manier heeft begeleid? Bent u daar tevreden over?
 • 66.7 %
  Heel tevreden
 • 33.3 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
22. Vindt u dat de coach u duidelijk heeft geïnformeerd? Bent u daar tevreden over?
 • 77.8 %
  Heel tevreden
 • 22.2 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
23. Vindt u dat de coach genoeg aandacht had voor wat u belangrijk vindt als het gaat om werk? Bent u daar tevreden over?
 • 66.7 %
  Heel tevreden
 • 33.3 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
24. Welke verwachtingen had u van de dienstverlening van het re-integratiebedrijf? (Meer dan één antwoord mogelijk)
 • 66.7 %
  Helpen om mijn minder sterke punten te verbeteren
 • 66.7 %
  Helpen om een beeld te krijgen welk soort werk ik zou kunnen doen
 • 11.1 %
  Begeleiden bij het vinden van een werkplek, waar ik werkervaring en ritme kan opdoen
 • 66.7 %
  Helpen om stappen te zetten die nodig zijn om uiteindelijk een betaalde baan te kunnen vinden
 • 0.0 %
  Wat anders (u kunt dit hieronder toelichten)
25. Welke verwachtingen had u van de dienstverlening van het re-integratiebedrijf? (Meer dan één antwoord mogelijk)
Geen antwoord
26. Heeft (de coach van) het re-integratiebedrijf u geholpen zoals u dat had verwacht?
 • 66.7 %
  Beter dan ik vooraf verwachtte
 • 33.3 %
  Zoals ik vooraf verwachtte
 • 0.0 %
  Slechter dan ik vooraf verwachtte
27. Heeft u op dit moment werk?
Geen antwoord
28. Heeft het re-integratiebedrijf hier mee geholpen?
Geen antwoord