Beoordeling O3+

Gemiddeld eindcijfer Re-integratie onderzoek

Beoordeeld door 25 personen


8.9
Beoordeling eindcijfer
Respondenten: 25
Welk rapportcijfer geeft u voor de dienstverlening (hoe u bent geholpen) van het re-integratiebedrijf? (1 = heel slecht, 10 = uitstekend)
Gem.
8.9

Vraag
Resultaat
1. ALGEMEEN
 
2. Hoe vaak heeft u contact gehad met de coach van het re-integratiebedrijf?
 • 4.0 %
  1 keer per maand
 • 92.0 %
  1 tot 4 keer per maand
 • 4.0 %
  Minder dan 1 keer per maand
3. Op welke manier had u contact met elkaar? (Meer antwoorden mogelijk)
 • 96.0 %
  Persoonlijke ontmoeting
 • 84.0 %
  Telefonisch
 • 32.0 %
  Via e-mail
 • 84.0 %
  Via WhatssApp, Sms of andere berichtenservice
 • 16.0 %
  Via videobellen
 • 0.0 %
  Anders
4. Vond u dat er vaak genoeg contact was?
 • 8.0 %
  Te vaak
 • 92.0 %
  Precies goed
 • 0.0 %
  Niet vaak genoeg
 • 0.0 %
  Weet ik niet
5. Had u altijd contact met dezelfde coach bij het re-integratiebedrijf?
 • 96.0 %
  Ja
 • 4.0 %
  Nee
 • 0.0 %
  Weet ik niet
6. BEREIKBAARHEID EN SNELHEID
 
7. Bent u tevreden over hoe snel u voor het eerst kon kennismaken met de coach?
 • 64.0 %
  Heel tevreden
 • 36.0 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
8. Bent u tevreden over het eerste gesprek dat u had met de coach?
 • 60.0 %
  Heel tevreden
 • 40.0 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
9. Bent u tevreden over hoe goed u de coach kon bereiken?
 • 56.0 %
  Heel tevreden
 • 44.0 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
10. Bent u tevreden over hoe snel de coach reageerde als u contact had gezocht? (Bijv. hoe snel hij of zij terugbelde of terugmailde).
 • 68.0 %
  Heel tevreden
 • 32.0 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
11. Bent u tevreden over de plaats waar de gesprekken met de coach waren?
 • 68.0 %
  Heel tevreden
 • 32.0 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
12. DE BEGELEIDING
 
13. Bent u tevreden over hoe de coach afspraken met u is nagekomen?
 • 64.0 %
  Heel tevreden
 • 36.0 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
14. Vindt u dat de coach rekening genoeg heeft gehouden met uw wensen? Bent u daar tevreden over?
 • 60.0 %
  Heel tevreden
 • 40.0 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
15. Bent u tevreden over de manier waarop de coach aandacht had voor uw rechten?
 • 60.0 %
  Heel tevreden
 • 32.0 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 8.0 %
  Geen mening
16. Bent u tevreden over de manier waarop de coach aandacht had voor uw plichten?
 • 52.0 %
  Heel tevreden
 • 40.0 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 8.0 %
  Geen mening
17. Bent u tevreden over de manier waarop de coach u steeds heeft begeleid naar de volgende stap?
 • 60.0 %
  Heel tevreden
 • 40.0 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
18. Bent u tevreden over de manier waarop de coach is omgegaan met uw situatie?
 • 56.0 %
  Heel tevreden
 • 44.0 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
19. UW CONTACTPERSO(O)NEN
 
20. Vindt u dat de coach u op een respectvolle manier heeft begeleid? Bent u daar tevreden over?
 • 64.0 %
  Heel tevreden
 • 36.0 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
21. Vindt u dat de coach u duidelijk heeft geïnformeerd? Bent u daar tevreden over?
 • 52.0 %
  Heel tevreden
 • 44.0 %
  Tevreden
 • 4.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
22. Vindt u dat de coach genoeg aandacht had voor wat u belangrijk vindt als het gaat om werk? Bent u daar tevreden over?
 • 54.2 %
  Heel tevreden
 • 41.7 %
  Tevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Heel ontevreden
 • 4.2 %
  Geen mening
23. Welke verwachtingen had u van de dienstverlening van het re-integratiebedrijf? (Meer dan één antwoord mogelijk)
 • 44.0 %
  Helpen om mijn minder sterke punten te verbeteren
 • 36.0 %
  Helpen om een beeld te krijgen welk soort werk ik zou kunnen doen
 • 52.0 %
  Begeleiden bij het vinden van een werkplek, waar ik werkervaring en ritme kan opdoen
 • 40.0 %
  Helpen om stappen te zetten die nodig zijn om uiteindelijk een betaalde baan te kunnen vinden
 • 8.0 %
  Wat anders (u kunt dit hieronder toelichten)
24. Welke verwachtingen had u van de dienstverlening van het re-integratiebedrijf? (Meer dan één antwoord mogelijk)
 • 16.0 %
  Mij aan een baan helpen
 • 4.0 %
  Voldoende vacatures aandragen waarop ik kan solliciteren
 • 12.0 %
  Vooral helpen mijn minder sterke punten te verbeteren
 • 8.0 %
  Mij leren om goed te kunnen solliciteren zodat ik zelf op vacatures kan reageren
 • 0.0 %
  Wat anders (u kunt dit hieronder toelichten)
25. In hoeverre sloot de dienstverlening van het re-integratiebedrijf/de coach aan op uw verwachting?
 • 64.0 %
  Beter dan ik vooraf verwachtte
 • 36.0 %
  Zoals ik vooraf verwachtte
 • 0.0 %
  Slechter dan ik vooraf verwachtte
26. Heeft u op dit moment werk?
 • 100.0 %
  Ja
 • 0.0 %
  Nee
27. Heeft het re-integratiebedrijf hier mee geholpen?
 • 100.0 %
  Ja
 • 0.0 %
  Een beetje
 • 0.0 %
  Nee