Beoordeling InterviewMe 2018 - 2019

Vraag
Resultaat
1. ALGEMEEN
 
2. Hoe vaak heeft u contact gehad met het re-integratiebedrijf?

Geef hieronder een inschatting van hoe vaak u gemiddeld per maand contact had met medewerkers van het re-integratiebedrijf.
 
3. Persoonlijk contact (aantal keren per maand)
 • 0.0 %
  Minder dan 1 keer
 • 18.8 %
  1 keer
 • 43.5 %
  2 keer
 • 11.6 %
  3 keer
 • 24.6 %
  4 keer (1 keer per week)
 • 1.4 %
  8 keer (2 keer per week)
 • 0.0 %
  12 keer (3 keer per week)
 • 0.0 %
  (bijna) dagelijks
 • 0.0 %
  Weet ik niet/N.v.t.
4. Telefonisch contact (aantal keren per maand)
 • 40.6 %
  Minder dan 1 keer
 • 20.3 %
  1 keer
 • 11.6 %
  2 keer
 • 4.3 %
  3 keer
 • 5.8 %
  4 keer (1 keer per week)
 • 0.0 %
  8 keer (2 keer per week)
 • 0.0 %
  12 keer (3 keer per week)
 • 0.0 %
  (bijna) dagelijks
 • 17.4 %
  Weet ik niet/N.v.t.
5. Contact via e-mail (aantal keren per maand)
 • 26.1 %
  Minder dan 1 keer
 • 21.7 %
  1 keer
 • 27.5 %
  2 keer
 • 4.3 %
  3 keer
 • 10.1 %
  4 keer (1 keer per week)
 • 2.9 %
  8 keer (2 keer per week)
 • 0.0 %
  12 keer (3 keer per week)
 • 1.4 %
  (bijna) dagelijks
 • 5.8 %
  Weet ik niet/N.v.t.
6. Wat vond u van het aantal contactmomenten?
 • 0.0 %
  Te vaak
 • 94.2 %
  Precies goed
 • 4.3 %
  Niet vaak genoeg
 • 1.4 %
  Weet ik niet
7. Had u een vast contactpersoon bij het re-integratiebedrijf?
 • 100.0 %
  Ja
 • 0.0 %
  Nee
 • 0.0 %
  Weet ik niet
8. Welk rapportcijfer geeft u voor de dienstverlening (hoe u bent geholpen) van het re-integratiebedrijf? (1 = heel slecht, 10 = uitstekend)
 • Gem.
  8.5
 • 24.6 %
  10
 • 31.9 %
  9
 • 30.4 %
  8
 • 5.8 %
  7
 • 2.9 %
  6
 • 1.4 %
  5
 • 1.4 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 1.4 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
9. BEREIKBAARHEID EN SNELHEID
 
10. Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten m.b.t. de bereikbaarheid en snelheid van het re-integratiebedrijf?
 
11. Telefonische bereikbaarheid
 • 4.3 %
  Zeer ontevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 11.6 %
  Geen mening
 • 50.7 %
  Tevreden
 • 33.3 %
  Zeer tevreden
12. Snelheid van reageren op e-mails en terugbellen
 • 2.9 %
  Zeer ontevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 4.3 %
  Geen mening
 • 50.7 %
  Tevreden
 • 42.0 %
  Zeer tevreden
13. Snelheid van kennismaking
 • 0.0 %
  Zeer ontevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 4.3 %
  Geen mening
 • 46.4 %
  Tevreden
 • 49.3 %
  Zeer tevreden
14. De eerste kennismaking
 • 1.4 %
  Zeer ontevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 2.9 %
  Geen mening
 • 46.4 %
  Tevreden
 • 49.3 %
  Zeer tevreden
15. De plaats waar de gesprekken plaatsvonden
 • 0.0 %
  Zeer ontevreden
 • 5.8 %
  Ontevreden
 • 2.9 %
  Geen mening
 • 49.3 %
  Tevreden
 • 42.0 %
  Zeer tevreden
16. DE BEGELEIDING
 
17. Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten m.b.t. de begeleiding door het re-integratiebedrijf?
 
18. Nakomen van afspraken
 • 2.9 %
  Zeer ontevreden
 • 2.9 %
  Ontevreden
 • 1.4 %
  Geen mening
 • 44.9 %
  Tevreden
 • 47.8 %
  Zeer tevreden
19. Rekening houden met uw wensen
 • 1.4 %
  Zeer ontevreden
 • 4.3 %
  Ontevreden
 • 2.9 %
  Geen mening
 • 44.9 %
  Tevreden
 • 46.4 %
  Zeer tevreden
20. Aandacht voor uw rechten
 • 4.3 %
  Zeer ontevreden
 • 1.4 %
  Ontevreden
 • 4.3 %
  Geen mening
 • 47.8 %
  Tevreden
 • 42.0 %
  Zeer tevreden
21. Aandacht voor uw plichten
 • 0.0 %
  Zeer ontevreden
 • 2.9 %
  Ontevreden
 • 10.1 %
  Geen mening
 • 44.9 %
  Tevreden
 • 42.0 %
  Zeer tevreden
22. Duidelijk aangegeven wat de volgende stap is
 • 4.3 %
  Zeer ontevreden
 • 2.9 %
  Ontevreden
 • 7.2 %
  Geen mening
 • 44.9 %
  Tevreden
 • 40.6 %
  Zeer tevreden
23. Begrip hebben voor uw situatie
 • 4.4 %
  Zeer ontevreden
 • 1.5 %
  Ontevreden
 • 2.9 %
  Geen mening
 • 33.8 %
  Tevreden
 • 57.4 %
  Zeer tevreden
24. UW CONTACTPERSOON
 
25. Hoe tevreden bent u over het persoonlijk contact met de medewerker(s) van het re-integratiebedrijf op het gebied van:
 
26. Respectvolle houding
 • 4.4 %
  Zeer ontevreden
 • 0.0 %
  Ontevreden
 • 1.5 %
  Geen mening
 • 32.4 %
  Tevreden
 • 61.8 %
  Zeer tevreden
27. Duidelijk informatie verstrekken
 • 4.3 %
  Zeer ontevreden
 • 2.9 %
  Ontevreden
 • 0.0 %
  Geen mening
 • 42.0 %
  Tevreden
 • 50.7 %
  Zeer tevreden
28. Aandacht hebben voor wat u belangrijk vindt
 • 4.3 %
  Zeer ontevreden
 • 1.4 %
  Ontevreden
 • 1.4 %
  Geen mening
 • 46.4 %
  Tevreden
 • 46.4 %
  Zeer tevreden
29. Aandacht voor vacatures
 • 13.3 %
  Zeer ontevreden
 • 6.7 %
  Ontevreden
 • 13.3 %
  Geen mening
 • 20.0 %
  Tevreden
 • 46.7 %
  Zeer tevreden
30. Welke verwachtingen had u van de dienstverlening van het re-integratiebedrijf? (Meer dan één antwoord mogelijk)
 • 36.2 %
  Dat het re-integratiebedrijf mij ondersteunt bij het opheffen van mijn persoonlijke belemmeringen.
 • 56.5 %
  Dat het re-integratiebedrijf mij helpt bij het in beeld brengen van mijn mogelijkheden om te werken.
 • 26.1 %
  Dat het re-integratiebedrijf mij begeleidt bij het vinden van een werkplek, waar ik werkervaring en ritme kan opdoen.
 • 2.9 %
  Wat anders
31. Welke verwachtingen had u van de dienstverlening van het re-integratiebedrijf?
(Meer dan één antwoord mogelijk)
 • 7.2 %
  Dat het re-integratiebedrijf mij aan een baan helpt.
 • 4.3 %
  Dat het re-integratiebedrijf voldoende vacatures aandraagt waarop ik kan solliciteren.
 • 10.1 %
  Dat het re-integratiebedrijf mij in de eerste plaats ondersteunt bij het opheffen van mijn persoonlijke belemmeringen.
 • 10.1 %
  Dat het re-integratiebedrijf mij sollicitatievaardigheden bijbrengt zodat ik zelf op vacatures kan reageren.
 • 4.3 %
  Wat anders
32. In hoeverre sloot de dienstverlening van het re-integratiebedrijf aan op uw verwachting?
 • 47.8 %
  Beter dan ik vooraf verwachtte
 • 44.9 %
  Zoals ik vooraf verwachtte
 • 7.2 %
  Slechter dan ik vooraf verwachtte
33. Heeft u op dit moment werk?
 • 46.7 %
  Ja
 • 53.3 %
  Nee
34. Heeft het re-integratiebedrijf hier aan bijgedragen/mee geholpen?
 • 71.4 %
  Ja
 • 14.3 %
  Een beetje
 • 14.3 %
  Nee