Beoordeling Flexadvieshuis 2020

Vraag
Resultaat
1. ALGEMEEN
 
2. Hoe vaak heeft u contact gehad met het re-integratiebedrijf?

Geef hieronder een inschatting van hoe vaak u gemiddeld per maand contact had met medewerkers van het re-integratiebedrijf.
 
3. Persoonlijk contact (aantal keren per maand)
Geen antwoord
4. Telefonisch contact (aantal keren per maand)
Geen antwoord
5. Contact via e-mail (aantal keren per maand)
Geen antwoord
6. Wat vond u van het aantal contactmomenten?
Geen antwoord
7. Had u een vast contactpersoon bij het re-integratiebedrijf?
Geen antwoord
8. Welk rapportcijfer geeft u voor de dienstverlening (hoe u bent geholpen) van het re-integratiebedrijf? (1 = heel slecht, 10 = uitstekend)
Geen antwoord
9. BEREIKBAARHEID EN SNELHEID
 
10. Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten m.b.t. de bereikbaarheid en snelheid van het re-integratiebedrijf?
 
11. Telefonische bereikbaarheid
Geen antwoord
12. Snelheid van reageren op e-mails en terugbellen
Geen antwoord
13. Snelheid van kennismaking
Geen antwoord
14. De eerste kennismaking
Geen antwoord
15. De plaats waar de gesprekken plaatsvonden
Geen antwoord
16. DE BEGELEIDING
 
17. Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten m.b.t. de begeleiding door het re-integratiebedrijf?
 
18. Nakomen van afspraken
Geen antwoord
19. Rekening houden met uw wensen
Geen antwoord
20. Aandacht voor uw rechten
Geen antwoord
21. Aandacht voor uw plichten
Geen antwoord
22. Duidelijk aangegeven wat de volgende stap is
Geen antwoord
23. Begrip hebben voor uw situatie
Geen antwoord
24. UW CONTACTPERSOON
 
25. Hoe tevreden bent u over het persoonlijk contact met de medewerker(s) van het re-integratiebedrijf op het gebied van:
 
26. Respectvolle houding
Geen antwoord
27. Duidelijk informatie verstrekken
Geen antwoord
28. Aandacht hebben voor wat u belangrijk vindt
Geen antwoord
29. Aandacht voor vacatures
Geen antwoord
30. Welke verwachtingen had u van de dienstverlening van het re-integratiebedrijf? (Meer dan één antwoord mogelijk)
Geen antwoord
31. Welke verwachtingen had u van de dienstverlening van het re-integratiebedrijf? (Meer dan één antwoord mogelijk)
Geen antwoord
32. In hoeverre sloot de dienstverlening van het re-integratiebedrijf aan op uw verwachting?
Geen antwoord
33. Heeft u op dit moment werk?
Geen antwoord
34. Heeft het re-integratiebedrijf hier aan bijgedragen/mee geholpen?
Geen antwoord