Beoordeling Flexadvieshuis 2018 - 2019

Vraag
Resultaat
1. ALGEMEEN
 
2. Hoe vaak heeft u contact gehad met het re-integratiebedrijf?

Geef hieronder een inschatting van hoe vaak u gemiddeld per maand contact had met medewerkers van het re-integratiebedrijf.
 
3. Persoonlijk contact (aantal keren per maand)
  • 0.0 %
    Minder dan 1 keer
  • 0.0 %
    1 keer
  • 33.3 %
    2 keer
  • 0.0 %
    3 keer
  • 50.0 %
    4 keer (1 keer per week)
  • 0.0 %
    8 keer (2 keer per week)
  • 0.0 %
    12 keer (3 keer per week)
  • 0.0 %
    (bijna) dagelijks
  • 16.7 %
    Weet ik niet/N.v.t.
4. Telefonisch contact (aantal keren per maand)
  • 16.7 %
    Minder dan 1 keer
  • 0.0 %
    1 keer
  • 50.0 %
    2 keer
  • 0.0 %
    3 keer
  • 33.3 %
    4 keer (1 keer per week)
  • 0.0 %
    8 keer (2 keer per week)
  • 0.0 %
    12 keer (3 keer per week)
  • 0.0 %
    (bijna) dagelijks
  • 0.0 %
    Weet ik niet/N.v.t.
5. Contact via e-mail (aantal keren per maand)
  • 0.0 %
    Minder dan 1 keer
  • 16.7 %
    1 keer
  • 0.0 %
    2 keer
  • 0.0 %
    3 keer
  • 83.3 %
    4 keer (1 keer per week)
  • 0.0 %
    8 keer (2 keer per week)
  • 0.0 %
    12 keer (3 keer per week)
  • 0.0 %
    (bijna) dagelijks
  • 0.0 %
    Weet ik niet/N.v.t.
6. Wat vond u van het aantal contactmomenten?
  • 0.0 %
    Te vaak
  • 100.0 %
    Precies goed
  • 0.0 %
    Niet vaak genoeg
  • 0.0 %
    Weet ik niet
7. Had u een vast contactpersoon bij het re-integratiebedrijf?
  • 100.0 %
    Ja
  • 0.0 %
    Nee
  • 0.0 %
    Weet ik niet
8. Welk rapportcijfer geeft u voor de dienstverlening (hoe u bent geholpen) van het re-integratiebedrijf? (1 = heel slecht, 10 = uitstekend)
  • Gem.
    9.2
  • 50.0 %
    10
  • 16.7 %
    9
  • 33.3 %
    8
  • 0.0 %
    7
  • 0.0 %
    6
  • 0.0 %
    5
  • 0.0 %
    4
  • 0.0 %
    3
  • 0.0 %
    2
  • 0.0 %
    1
  • 0.0 %
    N.v.t.
9. BEREIKBAARHEID EN SNELHEID
 
10. Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten m.b.t. de bereikbaarheid en snelheid van het re-integratiebedrijf?
 
11. Telefonische bereikbaarheid
  • 0.0 %
    Zeer ontevreden
  • 0.0 %
    Ontevreden
  • 0.0 %
    Geen mening
  • 50.0 %
    Tevreden
  • 50.0 %
    Zeer tevreden
12. Snelheid van reageren op e-mails en terugbellen
  • 0.0 %
    Zeer ontevreden
  • 0.0 %
    Ontevreden
  • 0.0 %
    Geen mening
  • 66.7 %
    Tevreden
  • 33.3 %
    Zeer tevreden
13. Snelheid van kennismaking
  • 0.0 %
    Zeer ontevreden
  • 0.0 %
    Ontevreden
  • 0.0 %
    Geen mening
  • 83.3 %
    Tevreden
  • 16.7 %
    Zeer tevreden
14. De eerste kennismaking
  • 0.0 %
    Zeer ontevreden
  • 0.0 %
    Ontevreden
  • 0.0 %
    Geen mening
  • 66.7 %
    Tevreden
  • 33.3 %
    Zeer tevreden
15. De plaats waar de gesprekken plaatsvonden
  • 0.0 %
    Zeer ontevreden
  • 0.0 %
    Ontevreden
  • 0.0 %
    Geen mening
  • 66.7 %
    Tevreden
  • 33.3 %
    Zeer tevreden
16. DE BEGELEIDING
 
17. Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten m.b.t. de begeleiding door het re-integratiebedrijf?
 
18. Nakomen van afspraken
  • 0.0 %
    Zeer ontevreden
  • 0.0 %
    Ontevreden
  • 0.0 %
    Geen mening
  • 50.0 %
    Tevreden
  • 50.0 %
    Zeer tevreden
19. Rekening houden met uw wensen
  • 0.0 %
    Zeer ontevreden
  • 0.0 %
    Ontevreden
  • 0.0 %
    Geen mening
  • 50.0 %
    Tevreden
  • 50.0 %
    Zeer tevreden
20. Aandacht voor uw rechten
  • 0.0 %
    Zeer ontevreden
  • 0.0 %
    Ontevreden
  • 0.0 %
    Geen mening
  • 50.0 %
    Tevreden
  • 50.0 %
    Zeer tevreden
21. Aandacht voor uw plichten
  • 0.0 %
    Zeer ontevreden
  • 0.0 %
    Ontevreden
  • 0.0 %
    Geen mening
  • 50.0 %
    Tevreden
  • 50.0 %
    Zeer tevreden
22. Duidelijk aangegeven wat de volgende stap is
  • 0.0 %
    Zeer ontevreden
  • 0.0 %
    Ontevreden
  • 0.0 %
    Geen mening
  • 50.0 %
    Tevreden
  • 50.0 %
    Zeer tevreden
23. Begrip hebben voor uw situatie
  • 0.0 %
    Zeer ontevreden
  • 0.0 %
    Ontevreden
  • 0.0 %
    Geen mening
  • 50.0 %
    Tevreden
  • 50.0 %
    Zeer tevreden
24. UW CONTACTPERSOON
 
25. Hoe tevreden bent u over het persoonlijk contact met de medewerker(s) van het re-integratiebedrijf op het gebied van:
 
26. Respectvolle houding
  • 0.0 %
    Zeer ontevreden
  • 0.0 %
    Ontevreden
  • 0.0 %
    Geen mening
  • 83.3 %
    Tevreden
  • 16.7 %
    Zeer tevreden
27. Duidelijk informatie verstrekken
  • 0.0 %
    Zeer ontevreden
  • 0.0 %
    Ontevreden
  • 0.0 %
    Geen mening
  • 66.7 %
    Tevreden
  • 33.3 %
    Zeer tevreden
28. Aandacht hebben voor wat u belangrijk vindt
  • 0.0 %
    Zeer ontevreden
  • 0.0 %
    Ontevreden
  • 0.0 %
    Geen mening
  • 66.7 %
    Tevreden
  • 33.3 %
    Zeer tevreden
29. Aandacht voor vacatures
  • 0.0 %
    Zeer ontevreden
  • 0.0 %
    Ontevreden
  • 0.0 %
    Geen mening
  • 66.7 %
    Tevreden
  • 33.3 %
    Zeer tevreden
30. Welke verwachtingen had u van de dienstverlening van het re-integratiebedrijf? (Meer dan één antwoord mogelijk)
Geen antwoord
31. Welke verwachtingen had u van de dienstverlening van het re-integratiebedrijf?
(Meer dan één antwoord mogelijk)
  • 50.0 %
    Dat het re-integratiebedrijf mij aan een baan helpt.
  • 0.0 %
    Dat het re-integratiebedrijf voldoende vacatures aandraagt waarop ik kan solliciteren.
  • 33.3 %
    Dat het re-integratiebedrijf mij in de eerste plaats ondersteunt bij het opheffen van mijn persoonlijke belemmeringen.
  • 50.0 %
    Dat het re-integratiebedrijf mij sollicitatievaardigheden bijbrengt zodat ik zelf op vacatures kan reageren.
  • 0.0 %
    Wat anders
32. In hoeverre sloot de dienstverlening van het re-integratiebedrijf aan op uw verwachting?
  • 66.7 %
    Beter dan ik vooraf verwachtte
  • 33.3 %
    Zoals ik vooraf verwachtte
  • 0.0 %
    Slechter dan ik vooraf verwachtte
33. Heeft u op dit moment werk?
  • 66.7 %
    Ja
  • 33.3 %
    Nee
34. Heeft het re-integratiebedrijf hier aan bijgedragen/mee geholpen?
  • 50.0 %
    Ja
  • 50.0 %
    Een beetje
  • 0.0 %
    Nee