Ervaring locatie Kinderstad Waalre 2017

Gemiddeld eindcijfer Kinderstad Waalre

Beoordeeld door 151 personen


7.9
Beoordeling eindcijfer
Respondenten: 151
Welk eindcijfer geeft u aan de opvang op de locatie van uw kind?
Gem.
7.9

Vraag
Resultaat
1. Hoe beoordeelt u de volgende zaken?
 
2. DE OPVANG
 
3. De aandacht voor de ontwikkeling van uw kind
 • Gem.
  7.4
 • 4.7 %
  10
 • 6.7 %
  9
 • 35.3 %
  8
 • 30.0 %
  7
 • 15.3 %
  6
 • 1.3 %
  5
 • 1.3 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.7 %
  1
 • 4.7 %
  N.v.t.
4. De aandacht voor de verzorging van uw kind
 • Gem.
  7.8
 • 6.0 %
  10
 • 14.7 %
  9
 • 43.3 %
  8
 • 21.3 %
  7
 • 6.7 %
  6
 • 3.3 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.7 %
  1
 • 4.0 %
  N.v.t.
5. Het aanbod van passende activiteiten voor uw kind
 • Gem.
  7.5
 • 6.0 %
  10
 • 12.6 %
  9
 • 34.4 %
  8
 • 29.8 %
  7
 • 10.6 %
  6
 • 2.6 %
  5
 • 2.6 %
  4
 • 0.7 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.7 %
  N.v.t.
6. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten
 • Gem.
  8.3
 • 12.0 %
  10
 • 30.7 %
  9
 • 35.3 %
  8
 • 17.3 %
  7
 • 3.3 %
  6
 • 1.3 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
7. De mate waarin uw kind zich prettig voelt op de opvang
 • Gem.
  8.1
 • 12.6 %
  10
 • 23.8 %
  9
 • 33.8 %
  8
 • 21.9 %
  7
 • 6.6 %
  6
 • 1.3 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
8. Het contact van de pedagogisch medewerkers met de kinderen
 • Gem.
  8.2
 • 11.3 %
  10
 • 21.2 %
  9
 • 40.4 %
  8
 • 15.2 %
  7
 • 3.3 %
  6
 • 0.7 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 7.9 %
  N.v.t.
9. DE LOCATIE
 
10. De inrichting/ uitstraling van de locatie
 • Gem.
  8.3
 • 10.6 %
  10
 • 33.8 %
  9
 • 35.8 %
  8
 • 15.2 %
  7
 • 3.3 %
  6
 • 0.7 %
  5
 • 0.7 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
11. De veiligheid van de locatie
 • Gem.
  8.2
 • 7.3 %
  10
 • 31.8 %
  9
 • 37.7 %
  8
 • 18.5 %
  7
 • 3.3 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.7 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.7 %
  N.v.t.
12. De speelmogelijkheden voor uw kind binnen
 • Gem.
  8.1
 • 9.3 %
  10
 • 23.3 %
  9
 • 40.7 %
  8
 • 20.0 %
  7
 • 4.0 %
  6
 • 2.0 %
  5
 • 0.7 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
13. De speelmogelijkheden voor uw kind buiten
 • Gem.
  7.9
 • 7.3 %
  10
 • 20.0 %
  9
 • 40.0 %
  8
 • 23.3 %
  7
 • 6.0 %
  6
 • 2.0 %
  5
 • 0.7 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.7 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
14. De hygiƫne van de locatie
 • Gem.
  7.9
 • 4.7 %
  10
 • 22.7 %
  9
 • 41.3 %
  8
 • 21.3 %
  7
 • 6.0 %
  6
 • 2.7 %
  5
 • 0.7 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.7 %
  N.v.t.
15. INFORMATIE EN BEREIK
 
16. De informatie die u over het welbevinden van uw kind krijgt
 • Gem.
  7.5
 • 6.6 %
  10
 • 10.6 %
  9
 • 35.8 %
  8
 • 27.8 %
  7
 • 9.3 %
  6
 • 8.6 %
  5
 • 0.7 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.7 %
  N.v.t.
17. De communicatie met de locatie via de kinderopvang app (NB: niet alle locaties werken hiermee)
 • Gem.
  8.0
 • 5.3 %
  10
 • 6.6 %
  9
 • 13.9 %
  8
 • 7.3 %
  7
 • 0.7 %
  6
 • 1.3 %
  5
 • 0.7 %
  4
 • 0.7 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 63.6 %
  N.v.t.
18. Het contact van de pedagogisch medewerkers met u als ouder
 • Gem.
  7.8
 • 6.0 %
  10
 • 19.2 %
  9
 • 35.8 %
  8
 • 21.2 %
  7
 • 6.6 %
  6
 • 4.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 7.3 %
  N.v.t.
19. Het contact van de directeur met u als ouder
 • Gem.
  7.2
 • 6.0 %
  10
 • 7.9 %
  9
 • 29.8 %
  8
 • 22.5 %
  7
 • 14.6 %
  6
 • 2.6 %
  5
 • 2.0 %
  4
 • 2.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 1.3 %
  1
 • 11.3 %
  N.v.t.
20. De telefonische bereikbaarheid van de locatie
 • Gem.
  7.7
 • 5.3 %
  10
 • 16.6 %
  9
 • 35.8 %
  8
 • 15.2 %
  7
 • 10.6 %
  6
 • 0.7 %
  5
 • 2.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.7 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 13.2 %
  N.v.t.
21. De reactiesnelheid van de locatie op vragen per e-mail
 • Gem.
  7.8
 • 4.0 %
  10
 • 12.0 %
  9
 • 26.7 %
  8
 • 11.3 %
  7
 • 3.3 %
  6
 • 0.7 %
  5
 • 0.7 %
  4
 • 1.3 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 40.0 %
  N.v.t.
22. De afhandeling van vragen of klachten
 • Gem.
  7.8
 • 6.0 %
  10
 • 11.3 %
  9
 • 29.8 %
  8
 • 14.6 %
  7
 • 4.6 %
  6
 • 1.3 %
  5
 • 0.7 %
  4
 • 0.7 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 31.1 %
  N.v.t.
23. De informatie van de locatie over nieuws en ontwikkelingen (bijv. via (nieuws)brieven of ouderavonden)
 • Gem.
  7.3
 • 2.6 %
  10
 • 9.9 %
  9
 • 32.5 %
  8
 • 31.1 %
  7
 • 11.9 %
  6
 • 5.3 %
  5
 • 0.7 %
  4
 • 0.7 %
  3
 • 0.7 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 4.6 %
  N.v.t.
24. De zichtbaarheid/ uitstraling van de locatie (denk aan website, Facebook, in de wijk)
 • Gem.
  7.4
 • 3.3 %
  10
 • 6.7 %
  9
 • 35.3 %
  8
 • 26.7 %
  7
 • 11.3 %
  6
 • 2.7 %
  5
 • 0.7 %
  4
 • 0.7 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 12.7 %
  N.v.t.
25. De informatie van de organisatie (waar uw locatie bij hoort) via de website
 • Gem.
  7.2
 • 2.0 %
  10
 • 4.0 %
  9
 • 27.2 %
  8
 • 20.5 %
  7
 • 15.2 %
  6
 • 3.3 %
  5
 • 2.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 25.8 %
  N.v.t.
26. PRAKTISCHE ZAKEN
 
27. De openingstijden van de locatie
 • Gem.
  8.2
 • 9.3 %
  10
 • 29.1 %
  9
 • 41.1 %
  8
 • 13.2 %
  7
 • 5.3 %
  6
 • 1.3 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.7 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
28. De plaatsingsmogelijkheden (denk aan plek op gewenste dagen, maar ook ruilen van dagen)
 • Gem.
  7.6
 • 7.3 %
  10
 • 19.3 %
  9
 • 28.7 %
  8
 • 24.7 %
  7
 • 6.7 %
  6
 • 6.7 %
  5
 • 2.0 %
  4
 • 0.7 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 4.0 %
  N.v.t.
29. De administratie rondom de opvang (denk aan facturatie, contractuele wijzigingen)
 • Gem.
  7.7
 • 6.7 %
  10
 • 14.7 %
  9
 • 41.3 %
  8
 • 21.3 %
  7
 • 9.3 %
  6
 • 4.7 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.7 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 1.3 %
  N.v.t.
30. TOT SLOT
 
31. Hoe waarschijnlijk is het dat u opvang op deze locatie zou aanbevelen bij familie/ vrienden?
 • Net Promoter Score
  17
 • 17.2 %
  Criticasters (0-6)
  48.3 %
  Passief tevredenen (7-8)
  34.4 %
  Promotors (9-10)