Ervaring locatie Kinderstad Tilburg

Gemiddeld eindcijfer KDV Armhoefse Akker

Beoordeeld door 34 personen


8.2
Beoordeling eindcijfer
Respondenten: 34
Welk eindcijfer geeft u aan de opvang op de locatie van uw kind?
Gem.
8.2

Vraag
Resultaat
1. Hoe beoordeelt u de volgende zaken?
 
2. DE OPVANG
 
3. De aandacht voor de ontwikkeling van uw kind
 • Gem.
  8.2
 • 2.9 %
  10
 • 38.2 %
  9
 • 47.1 %
  8
 • 5.9 %
  7
 • 2.9 %
  6
 • 2.9 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
4. De aandacht voor de verzorging van uw kind
 • Gem.
  8.1
 • 8.8 %
  10
 • 26.5 %
  9
 • 44.1 %
  8
 • 11.8 %
  7
 • 8.8 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
5. Het aanbod van passende activiteiten voor uw kind
 • Gem.
  8.2
 • 5.9 %
  10
 • 44.1 %
  9
 • 29.4 %
  8
 • 17.6 %
  7
 • 0.0 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 2.9 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
6. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten
 • Gem.
  8.6
 • 26.5 %
  10
 • 26.5 %
  9
 • 29.4 %
  8
 • 17.6 %
  7
 • 0.0 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
7. De mate waarin uw kind zich prettig voelt op de opvang
 • Gem.
  8.4
 • 20.6 %
  10
 • 29.4 %
  9
 • 32.4 %
  8
 • 11.8 %
  7
 • 2.9 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 2.9 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
8. Het contact van de pedagogisch medewerkers met de kinderen
 • Gem.
  8.7
 • 20.6 %
  10
 • 35.3 %
  9
 • 23.5 %
  8
 • 14.7 %
  7
 • 0.0 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 5.9 %
  N.v.t.
9. DE LOCATIE
 
10. De inrichting/ uitstraling van de locatie
 • Gem.
  8.2
 • 5.9 %
  10
 • 26.5 %
  9
 • 50.0 %
  8
 • 14.7 %
  7
 • 2.9 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
11. De veiligheid van de locatie
 • Gem.
  8.1
 • 8.8 %
  10
 • 26.5 %
  9
 • 38.2 %
  8
 • 23.5 %
  7
 • 2.9 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
12. De speelmogelijkheden voor uw kind binnen
 • Gem.
  8.0
 • 2.9 %
  10
 • 23.5 %
  9
 • 52.9 %
  8
 • 14.7 %
  7
 • 5.9 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
13. De speelmogelijkheden voor uw kind buiten
 • Gem.
  7.7
 • 0.0 %
  10
 • 20.6 %
  9
 • 50.0 %
  8
 • 14.7 %
  7
 • 11.8 %
  6
 • 2.9 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
14. De hygiƫne van de locatie
 • Gem.
  8.1
 • 2.9 %
  10
 • 35.3 %
  9
 • 35.3 %
  8
 • 17.6 %
  7
 • 8.8 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
15. INFORMATIE EN BEREIK
 
16. De informatie die u over het welbevinden van uw kind krijgt
 • Gem.
  8.2
 • 8.8 %
  10
 • 35.3 %
  9
 • 38.2 %
  8
 • 8.8 %
  7
 • 2.9 %
  6
 • 5.9 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
17. Het contact van de pedagogisch medewerkers met u als ouder
 • Gem.
  8.5
 • 20.6 %
  10
 • 26.5 %
  9
 • 38.2 %
  8
 • 5.9 %
  7
 • 5.9 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 2.9 %
  N.v.t.
18. Het contact van de directeur met u als ouder
 • Gem.
  8.3
 • 8.8 %
  10
 • 35.3 %
  9
 • 32.4 %
  8
 • 14.7 %
  7
 • 5.9 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 2.9 %
  N.v.t.
19. De telefonische bereikbaarheid van de locatie
 • Gem.
  8.7
 • 29.4 %
  10
 • 17.6 %
  9
 • 41.2 %
  8
 • 2.9 %
  7
 • 2.9 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 5.9 %
  N.v.t.
20. De reactiesnelheid van de locatie op vragen per e-mail
 • Gem.
  8.4
 • 8.8 %
  10
 • 11.8 %
  9
 • 29.4 %
  8
 • 5.9 %
  7
 • 0.0 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 44.1 %
  N.v.t.
21. De afhandeling van vragen of klachten
 • Gem.
  8.4
 • 6.1 %
  10
 • 18.2 %
  9
 • 30.3 %
  8
 • 6.1 %
  7
 • 0.0 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 39.4 %
  N.v.t.
22. De informatie van de locatie over nieuws en ontwikkelingen (bijv. via (nieuws)brieven of ouderavonden)
 • Gem.
  8.4
 • 14.7 %
  10
 • 29.4 %
  9
 • 44.1 %
  8
 • 8.8 %
  7
 • 0.0 %
  6
 • 2.9 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
23. De zichtbaarheid/ uitstraling van de locatie (denk aan website, Facebook, in de wijk)
 • Gem.
  7.3
 • 0.0 %
  10
 • 14.7 %
  9
 • 20.6 %
  8
 • 26.5 %
  7
 • 11.8 %
  6
 • 2.9 %
  5
 • 2.9 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 20.6 %
  N.v.t.
24. De informatie van de organisatie (waar uw locatie bij hoort) via de website
 • Gem.
  7.5
 • 2.9 %
  10
 • 8.8 %
  9
 • 20.6 %
  8
 • 17.6 %
  7
 • 8.8 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 2.9 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 38.2 %
  N.v.t.
25. PRAKTISCHE ZAKEN
 
26. De openingstijden van de locatie
 • Gem.
  8.2
 • 12.1 %
  10
 • 24.2 %
  9
 • 45.5 %
  8
 • 9.1 %
  7
 • 9.1 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
27. De plaatsingsmogelijkheden (denk aan plek op gewenste dagen, maar ook ruilen van dagen)
 • Gem.
  6.4
 • 2.9 %
  10
 • 2.9 %
  9
 • 17.6 %
  8
 • 35.3 %
  7
 • 14.7 %
  6
 • 11.8 %
  5
 • 2.9 %
  4
 • 2.9 %
  3
 • 2.9 %
  2
 • 2.9 %
  1
 • 2.9 %
  N.v.t.
28. De administratie rondom de opvang (denk aan facturatie, contractuele wijzigingen)
 • Gem.
  8.1
 • 11.8 %
  10
 • 23.5 %
  9
 • 41.2 %
  8
 • 14.7 %
  7
 • 8.8 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
29. TOT SLOT
 
30. Hoe waarschijnlijk is het dat u opvang op deze locatie zou aanbevelen bij familie/ vrienden?
 • Net Promoter Score
  59
 • 2.9 %
  Criticasters (0-6)
  35.3 %
  Passief tevredenen (7-8)
  61.8 %
  Promotors (9-10)