Ervaring locatie Kinderstad Tilburg 2019

Gemiddeld eindcijfer Outdoor-Bso Warande

Beoordeeld door 16 personen


7.4
Beoordeling eindcijfer
Respondenten: 16
Welk eindcijfer geeft u aan de opvang op de locatie van uw kind?
Gem.
7.4

Vraag
Resultaat
1. Wat is de leeftijd van uw kind?
 • 0.0 %
  Jonger dan 2 jaar
 • 0.0 %
  2 of 3 jaar
 • 18.8 %
  4 t/m 6 jaar
 • 81.3 %
  7 jaar of ouder
2. Hieronder kunt u per onderwerp met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden u bent (1 = zeer slecht, 10 = uitstekend). Is iets niet van toepassing, of weet u het niet, kies dan N.v.t.
 
3. DE OPVANG
 
4. De aandacht voor de ontwikkeling van uw kind
 • Gem.
  6.9
 • 0.0 %
  10
 • 6.3 %
  9
 • 31.3 %
  8
 • 18.8 %
  7
 • 12.5 %
  6
 • 12.5 %
  5
 • 6.3 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 12.5 %
  N.v.t.
5. De aandacht voor de verzorging van uw kind
 • Gem.
  7.1
 • 0.0 %
  10
 • 12.5 %
  9
 • 25.0 %
  8
 • 31.3 %
  7
 • 12.5 %
  6
 • 12.5 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 6.3 %
  N.v.t.
6. Het aanbod van passende activiteiten voor uw kind
 • Gem.
  7.5
 • 6.3 %
  10
 • 12.5 %
  9
 • 37.5 %
  8
 • 18.8 %
  7
 • 18.8 %
  6
 • 6.3 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
7. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten
 • Gem.
  7.5
 • 12.5 %
  10
 • 18.8 %
  9
 • 25.0 %
  8
 • 18.8 %
  7
 • 12.5 %
  6
 • 6.3 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 6.3 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
8. De mate waarin uw kind zich prettig voelt op de opvang
 • Gem.
  7.4
 • 6.3 %
  10
 • 25.0 %
  9
 • 25.0 %
  8
 • 0.0 %
  7
 • 37.5 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 6.3 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
9. Het contact van de pedagogisch medewerkers met de kinderen
 • Gem.
  7.4
 • 6.3 %
  10
 • 25.0 %
  9
 • 12.5 %
  8
 • 25.0 %
  7
 • 25.0 %
  6
 • 6.3 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
10. DE LOCATIE
 
11. De inrichting/ uitstraling van de locatie
 • Gem.
  7.4
 • 6.3 %
  10
 • 6.3 %
  9
 • 31.3 %
  8
 • 43.8 %
  7
 • 6.3 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 6.3 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
12. De veiligheid van de locatie
 • Gem.
  7.4
 • 6.3 %
  10
 • 6.3 %
  9
 • 25.0 %
  8
 • 43.8 %
  7
 • 18.8 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
13. De speelmogelijkheden voor uw kind binnen
 • Gem.
  7.3
 • 12.5 %
  10
 • 0.0 %
  9
 • 31.3 %
  8
 • 31.3 %
  7
 • 12.5 %
  6
 • 12.5 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
14. De speelmogelijkheden voor uw kind buiten
 • Gem.
  8.4
 • 31.3 %
  10
 • 6.3 %
  9
 • 43.8 %
  8
 • 12.5 %
  7
 • 0.0 %
  6
 • 6.3 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
15. De hygiƫne van de locatie
 • Gem.
  7.3
 • 0.0 %
  10
 • 12.5 %
  9
 • 31.3 %
  8
 • 43.8 %
  7
 • 6.3 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 6.3 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
16. INFORMATIE EN BEREIK
 
17. De informatie die u over het welbevinden van uw kind krijgt
 • Gem.
  6.7
 • 6.3 %
  10
 • 6.3 %
  9
 • 18.8 %
  8
 • 31.3 %
  7
 • 18.8 %
  6
 • 6.3 %
  5
 • 6.3 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 6.3 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
18. De communicatie met de locatie via de kinderopvang app (NB: niet alle locaties werken hiermee)
 • Gem.
  7.4
 • 6.3 %
  10
 • 6.3 %
  9
 • 31.3 %
  8
 • 31.3 %
  7
 • 12.5 %
  6
 • 6.3 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 6.3 %
  N.v.t.
19. Het contact van de pedagogisch medewerkers met u als ouder
 • Gem.
  7.3
 • 6.3 %
  10
 • 31.3 %
  9
 • 6.3 %
  8
 • 25.0 %
  7
 • 6.3 %
  6
 • 18.8 %
  5
 • 6.3 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
20. Het contact van de directeur met u als ouder
 • Gem.
  5.9
 • 0.0 %
  10
 • 6.3 %
  9
 • 12.5 %
  8
 • 31.3 %
  7
 • 18.8 %
  6
 • 6.3 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 12.5 %
  2
 • 6.3 %
  1
 • 6.3 %
  N.v.t.
21. De telefonische bereikbaarheid van de locatie
 • Gem.
  7.2
 • 6.3 %
  10
 • 0.0 %
  9
 • 43.8 %
  8
 • 18.8 %
  7
 • 12.5 %
  6
 • 6.3 %
  5
 • 6.3 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 6.3 %
  N.v.t.
22. De reactiesnelheid van de locatie op vragen per e-mail
 • Gem.
  7.7
 • 6.3 %
  10
 • 12.5 %
  9
 • 25.0 %
  8
 • 18.8 %
  7
 • 0.0 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 6.3 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 31.3 %
  N.v.t.
23. De afhandeling van vragen of klachten
 • Gem.
  7.6
 • 6.3 %
  10
 • 6.3 %
  9
 • 31.3 %
  8
 • 12.5 %
  7
 • 6.3 %
  6
 • 6.3 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 31.3 %
  N.v.t.
24. De informatie van de locatie over nieuws en ontwikkelingen (bijv. via (nieuws)brieven of ouderavonden)
 • Gem.
  7.1
 • 6.3 %
  10
 • 0.0 %
  9
 • 37.5 %
  8
 • 31.3 %
  7
 • 6.3 %
  6
 • 18.8 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
25. De informatie van de locatie over belangrijke beleidszaken (zoals het privacybeleid)
 • Gem.
  7.1
 • 6.3 %
  10
 • 0.0 %
  9
 • 37.5 %
  8
 • 31.3 %
  7
 • 6.3 %
  6
 • 6.3 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 6.3 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 6.3 %
  N.v.t.
26. Kunt u aanvinken met welke van onderstaande zaken u (voldoende) bekend bent?
 • 25.0 %
  De oudercommissie
 • 25.0 %
  De mentor van uw kind
 • 43.8 %
  Het dagprogramma van de groep
 • 6.3 %
  Onze samenwerking met andere deskundige organisaties
 • 18.8 %
  Ons privacybeleid
 • 6.3 %
  Ons voedingsbeleid
27. PRAKTISCHE ZAKEN
 
28. De openingstijden van de locatie
 • Gem.
  8.2
 • 12.5 %
  10
 • 18.8 %
  9
 • 43.8 %
  8
 • 25.0 %
  7
 • 0.0 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
29. De plaatsingsmogelijkheden (denk aan plek op gewenste dagen, maar ook ruilen van dagen)
 • Gem.
  8.1
 • 6.3 %
  10
 • 6.3 %
  9
 • 68.8 %
  8
 • 0.0 %
  7
 • 6.3 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 12.5 %
  N.v.t.
30. De administratie rondom de opvang (denk aan facturatie, contractuele wijzigingen)
 • Gem.
  8.1
 • 6.3 %
  10
 • 18.8 %
  9
 • 56.3 %
  8
 • 12.5 %
  7
 • 6.3 %
  6
 • 0.0 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
31. De (netto) prijs die u maandelijks betaalt voor de opvang
 • Gem.
  6.6
 • 0.0 %
  10
 • 6.3 %
  9
 • 25.0 %
  8
 • 31.3 %
  7
 • 18.8 %
  6
 • 12.5 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 6.3 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
32. TOT SLOT
 
33. Hoe waarschijnlijk is het dat u opvang op deze locatie zou aanbevelen bij familie/ vrienden?
 • Net Promoter Score
  0
 • 25.0 %
  Criticasters (0-6)
  50.0 %
  Passief tevredenen (7-8)
  25.0 %
  Promotors (9-10)