Ervaring locatie Kindercrèche 2022

Gemiddeld eindcijfer Kindercrèche

Beoordeeld door 257 personen


8.2
Beoordeling eindcijfer
Respondenten: 257
Welk eindcijfer geef je aan de opvang op de locatie van jouw kind?
Gem.
8.2

Vraag
Resultaat
1. Voor welke opvangvorm vul je deze vragenlijst in?
 • 59.5 %
  Kinderdagverblijf (0-4 jaar)
 • 7.8 %
  Buitenschoolse opvang (4-12 jaar)
 • 32.7 %
  Peuteropvang (2-4 jaar)
2. Wat is de leeftijd van jouw kind?
 • 28.8 %
  Jonger dan 2 jaar
 • 62.3 %
  2-3 jaar
 • 4.7 %
  4 t/m 6 jaar
 • 4.3 %
  7 jaar of ouder
3. Hieronder kun je per onderwerp met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden je bent (1 = zeer slecht, 10 = uitstekend). Is iets niet van toepassing, of weet je het niet, kies dan N.v.t.
 
4. DE OPVANG
 
5. De aandacht voor de ontwikkeling van jouw kind
 • Gem.
  8.1
 • 14.8 %
  10
 • 23.7 %
  9
 • 35.0 %
  8
 • 17.9 %
  7
 • 3.5 %
  6
 • 2.3 %
  5
 • 0.4 %
  4
 • 0.8 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.4 %
  1
 • 1.2 %
  N.v.t.
6. De aandacht voor de verzorging van jouw kind
 • Gem.
  7.9
 • 11.3 %
  10
 • 23.0 %
  9
 • 33.5 %
  8
 • 21.4 %
  7
 • 5.8 %
  6
 • 2.3 %
  5
 • 0.4 %
  4
 • 0.8 %
  3
 • 0.4 %
  2
 • 0.4 %
  1
 • 0.8 %
  N.v.t.
7. Het aanbod van passende activiteiten voor jouw kind
 • Gem.
  8.2
 • 17.3 %
  10
 • 25.5 %
  9
 • 31.8 %
  8
 • 12.9 %
  7
 • 6.3 %
  6
 • 2.4 %
  5
 • 0.8 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.4 %
  2
 • 0.4 %
  1
 • 2.4 %
  N.v.t.
8. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten
 • Gem.
  8.3
 • 27.6 %
  10
 • 25.7 %
  9
 • 21.0 %
  8
 • 12.1 %
  7
 • 7.4 %
  6
 • 1.6 %
  5
 • 1.6 %
  4
 • 0.8 %
  3
 • 0.8 %
  2
 • 1.2 %
  1
 • 0.4 %
  N.v.t.
9. De mate waarin jouw kind zich prettig voelt op de opvang
 • Gem.
  8.6
 • 27.2 %
  10
 • 27.6 %
  9
 • 26.5 %
  8
 • 11.3 %
  7
 • 3.1 %
  6
 • 0.8 %
  5
 • 0.4 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.4 %
  2
 • 0.4 %
  1
 • 2.3 %
  N.v.t.
10. Het contact van de pedagogisch medewerkers met de kinderen
 • Gem.
  8.6
 • 25.8 %
  10
 • 25.8 %
  9
 • 26.2 %
  8
 • 8.6 %
  7
 • 3.1 %
  6
 • 0.8 %
  5
 • 0.8 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.8 %
  1
 • 8.2 %
  N.v.t.
11. DE LOCATIE
 
12. De inrichting/ uitstraling van de locatie
 • Gem.
  8.3
 • 22.3 %
  10
 • 23.8 %
  9
 • 32.4 %
  8
 • 16.8 %
  7
 • 1.6 %
  6
 • 1.2 %
  5
 • 0.4 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.8 %
  2
 • 0.8 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
13. De veiligheid van de locatie
 • Gem.
  8.4
 • 20.3 %
  10
 • 30.5 %
  9
 • 30.9 %
  8
 • 12.1 %
  7
 • 3.5 %
  6
 • 0.4 %
  5
 • 1.2 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.4 %
  2
 • 0.4 %
  1
 • 0.4 %
  N.v.t.
14. De speelmogelijkheden voor jouw kind binnen
 • Gem.
  8.5
 • 22.6 %
  10
 • 27.6 %
  9
 • 33.5 %
  8
 • 11.3 %
  7
 • 3.1 %
  6
 • 0.8 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.4 %
  3
 • 0.4 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.4 %
  N.v.t.
15. De speelmogelijkheden voor jouw kind buiten
 • Gem.
  8.2
 • 19.8 %
  10
 • 24.5 %
  9
 • 30.0 %
  8
 • 14.0 %
  7
 • 5.8 %
  6
 • 2.3 %
  5
 • 0.8 %
  4
 • 0.8 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.4 %
  1
 • 1.6 %
  N.v.t.
16. De hygiëne van de locatie
 • Gem.
  8.4
 • 21.4 %
  10
 • 27.2 %
  9
 • 30.7 %
  8
 • 15.2 %
  7
 • 1.6 %
  6
 • 0.8 %
  5
 • 0.8 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.4 %
  2
 • 0.4 %
  1
 • 1.6 %
  N.v.t.
17. INFORMATIE EN BEREIK
 
18. De informatie die je over het welbevinden van jouw kind krijgt
 • Gem.
  8.2
 • 20.2 %
  10
 • 25.3 %
  9
 • 26.1 %
  8
 • 14.4 %
  7
 • 8.9 %
  6
 • 1.9 %
  5
 • 0.8 %
  4
 • 0.4 %
  3
 • 0.0 %
  2
 • 0.8 %
  1
 • 1.2 %
  N.v.t.
19. De communicatie via de kinderopvang app
 • Gem.
  8.0
 • 18.7 %
  10
 • 25.3 %
  9
 • 24.9 %
  8
 • 13.2 %
  7
 • 8.6 %
  6
 • 3.9 %
  5
 • 0.8 %
  4
 • 0.8 %
  3
 • 0.8 %
  2
 • 1.2 %
  1
 • 1.9 %
  N.v.t.
20. Het contact van de pedagogisch medewerkers met jou als ouder
 • Gem.
  8.3
 • 23.8 %
  10
 • 25.4 %
  9
 • 24.2 %
  8
 • 10.2 %
  7
 • 6.3 %
  6
 • 1.2 %
  5
 • 1.2 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.4 %
  2
 • 1.2 %
  1
 • 6.3 %
  N.v.t.
21. Het contact van de directeur met jou als ouder
 • Gem.
  7.3
 • 11.0 %
  10
 • 13.7 %
  9
 • 18.0 %
  8
 • 12.9 %
  7
 • 7.1 %
  6
 • 7.8 %
  5
 • 0.8 %
  4
 • 1.6 %
  3
 • 0.8 %
  2
 • 2.7 %
  1
 • 23.5 %
  N.v.t.
22. De telefonische bereikbaarheid van de locatie
 • Gem.
  8.4
 • 23.5 %
  10
 • 23.1 %
  9
 • 27.1 %
  8
 • 9.4 %
  7
 • 3.5 %
  6
 • 1.6 %
  5
 • 0.8 %
  4
 • 0.8 %
  3
 • 0.4 %
  2
 • 0.4 %
  1
 • 9.4 %
  N.v.t.
23. De reactiesnelheid van de locatie op vragen per e-mail
 • Gem.
  8.0
 • 11.7 %
  10
 • 18.0 %
  9
 • 22.3 %
  8
 • 9.8 %
  7
 • 2.7 %
  6
 • 2.3 %
  5
 • 0.8 %
  4
 • 1.2 %
  3
 • 0.4 %
  2
 • 1.2 %
  1
 • 29.7 %
  N.v.t.
24. De afhandeling van vragen of klachten
 • Gem.
  7.9
 • 11.7 %
  10
 • 18.8 %
  9
 • 17.6 %
  8
 • 10.2 %
  7
 • 3.1 %
  6
 • 2.0 %
  5
 • 0.8 %
  4
 • 1.6 %
  3
 • 0.8 %
  2
 • 1.2 %
  1
 • 32.4 %
  N.v.t.
25. De informatie van de locatie over nieuws en ontwikkelingen (bijv. via (nieuws)brieven of ouderavonden)
 • Gem.
  8.1
 • 17.5 %
  10
 • 22.6 %
  9
 • 26.1 %
  8
 • 16.3 %
  7
 • 5.1 %
  6
 • 3.5 %
  5
 • 0.8 %
  4
 • 0.8 %
  3
 • 0.4 %
  2
 • 0.4 %
  1
 • 6.6 %
  N.v.t.
26. De informatie van de locatie over belangrijke beleidszaken (zoals het privacybeleid)
 • Gem.
  8.0
 • 16.3 %
  10
 • 18.3 %
  9
 • 28.8 %
  8
 • 12.8 %
  7
 • 5.8 %
  6
 • 2.7 %
  5
 • 0.0 %
  4
 • 0.4 %
  3
 • 0.8 %
  2
 • 1.2 %
  1
 • 12.8 %
  N.v.t.
27. Kun je aanvinken met welke van onderstaande zaken je (voldoende) bekend bent?
 • 23.0 %
  De oudercommissie
 • 62.3 %
  De mentor van jouw kind
 • 52.5 %
  Het dagprogramma van de groep
 • 43.6 %
  Ons voedingsbeleid
28. PRAKTISCHE ZAKEN
 
29. De openingstijden van de locatie
 • Gem.
  8.8
 • 34.2 %
  10
 • 27.2 %
  9
 • 28.0 %
  8
 • 5.8 %
  7
 • 1.9 %
  6
 • 1.9 %
  5
 • 0.4 %
  4
 • 0.0 %
  3
 • 0.4 %
  2
 • 0.0 %
  1
 • 0.0 %
  N.v.t.
30. De plaatsingsmogelijkheden (denk aan plek op gewenste dagen, maar ook ruilen van dagen)
 • Gem.
  7.6
 • 13.7 %
  10
 • 16.9 %
  9
 • 23.9 %
  8
 • 11.8 %
  7
 • 7.1 %
  6
 • 3.5 %
  5
 • 2.0 %
  4
 • 2.0 %
  3
 • 1.6 %
  2
 • 2.0 %
  1
 • 15.7 %
  N.v.t.
31. De administratie rondom de opvang (denk aan facturatie, contractuele wijzigingen)
 • Gem.
  8.2
 • 17.1 %
  10
 • 22.6 %
  9
 • 34.2 %
  8
 • 12.5 %
  7
 • 3.1 %
  6
 • 1.9 %
  5
 • 0.4 %
  4
 • 0.4 %
  3
 • 0.4 %
  2
 • 0.8 %
  1
 • 6.6 %
  N.v.t.
32. De (netto) prijs die je maandelijks betaalt voor de opvang
 • Gem.
  7.1
 • 8.9 %
  10
 • 8.9 %
  9
 • 32.7 %
  8
 • 19.5 %
  7
 • 10.9 %
  6
 • 7.8 %
  5
 • 3.5 %
  4
 • 2.3 %
  3
 • 1.9 %
  2
 • 1.6 %
  1
 • 1.9 %
  N.v.t.
33. TOT SLOT
 
34. Hoe waarschijnlijk is het dat je opvang op deze locatie zou aanbevelen bij familie/ vrienden?
 • Net Promoter Score
  25
 • 15.6 %
  Criticasters (0-6)
  43.6 %
  Passief tevredenen (7-8)
  40.9 %
  Promotors (9-10)